Kovářství Václav Ebel - reference

Vážení obchodní přátelé, pokud vás má výroba zaujala, jsem otevřený jakékoli spolupráci a to jak v oblasti výrobní tak obchodní.
Upřednostňuji především spolupráci s výtvarníky, řemeslníky, řemeslníky zabývajícími se tradičními výrobními procesy, restaurátory, architekty a stavebními firmami.

Ars Tignaria

S Václavem jsem se setkal při realizaci mého projektu "stavba funkční repliky středověkého jeřábu". ( www - více informací ) Celá stavba byla provedena dobovými technologickými postupy. Václav byl jediný kovář který byl ochoten tuto pracnou cestu do důsledku podstoupit a nepomáhat si novodobými technickými prostředky. Je nejlepší kovář kterého znám.
Petr Růžička - společnost Ars Tignaria

Poutní kaple sv. Maří Magdaleny v Chelčicích

Pan Václav Ebel provedl v loňském roce zdařilé osazení obou vchodů poutní kaple sv. Maří Magdaleny v Chelčicích bezpečnostní a větrací mříží ( kovanými dvoukřídlými dveřmi ). Tvarosloví mříže vychází z části kovaného dekoru barokních dveří do kaple sv. Barbory v Loretánské ul. v Praze ( www - více o kapli sv.Barbory ). V letošním roce provedl pak osazení kovanou mříží jednoho z oken ochozu kaple dle vlastního návrhu. Těším se na další spolupráci.
Roman Kinkor

Firma Tesařství a truhlářství Elsnic

Firma Tesařství a truhlářství Elsnic se zabývá mimo jiné také výrobou replik dveří a vrat pro jihočeské chalupy a statky z období selského baroka. Veškeré kování, kliky, panty a hřebíky na mých dílech jsou z dílny kováře Václava Ebela, se kterým úspěšně spolupracuji již několik let. Na jeho práci si cením především schopnosti navrhnout a vystihnout dané komponenty v duchu doby a stylu, tak aby ladily s mým výrobkem. Zakomponovat kování s citem pro styl, tvar a účel! Jeho práce jsou kvalitní a precizní od návrhu po realizaci.
Zdeněk Elsnic- majitel firmy

Občanské sdružení MÁJA-TVOŘIVÉ CHELČICE

Ráda bych poděkovala panu Václavovi Ebelovi za jeho již několikaletý přínos pro naše občanské sdružení, neboť nám svými schopnostmi dokáže pomoci a velmi pěkně doplňuje pestrost různorodého programu sdružení. Pan Václav Ebel nám každoročně při výletu s dětmi a rodiči na Kozí farmu do Bílska připraví program s názvem „Setkání v kovárně s kovářem“, při kterém si i ti nejmenší, kteří už udrží kladivo, mohou zkusit kovářské řemeslo… a zvláště mladí chlapci se už nemohou vždy dočkat…
Dále jsme s Václavem Ebelem spolupracovali na projektu rekonstrukce kapličky sv. Jana Nepomuckého Na Lázni, a to v projektu mezinárodní nadace VIA na záchranu drobné sakrální architektury. Pan Ebel nám připravil návrhy a posléze i realizoval krásnou kovanou mříž do této kapličky a kovaný křížek na střechu, a to na vycházkové trase barokní kompozicí krajiny Libějovicko-Lomecko . Zároveň se podílel na projektu mříží do oktogonální kaple sv. Máří Magdaleny také Na Lázni pro občanské sdružení Lázeň. Obě tyto kaple tvoří ucelený kompoziční celek a tuto krásnou krajinu barokní čtyřřadé aleje velmi vhodně doplňují. V této kapli sv. Máří Magdaleny měl Keramický klub OS Mája-Tvořivé Chelčice v červnu v roce 2008 sochařské sympozium, které se díky rekonstrukci a také práci pana Ebela zde mohlo uskutečnit.
Mgr. Klára Kavanová Mušková,
místopředsedkyně OS 
Mája-Tvořivé Chelčice